Rezultati

Kratka ocena projekta in dva članka povezana z rezultati tega projekta:

»Emisije toplogrednih plinov v sektorju prireje mleka«

»Strategije zmanjševanja emisij metana iz prebavil prežvekovalcev«