Kroženje informacij

  • Poznavanje potreb kmetov na področju sistemov reje in namestitve živali
  • Poznavanje stališč in preferenc potrošnikov do različnih sistemov reje govedi
  • Demonstracijski prikazi dobrih praks / Dnevi odprtih vrat na izbranih kmetijah
  • Priprava priročnika s priporočili za zmanjšanje emisij, optimizacijo kroženja hranil in učinkovito rabo razpoložljivih resursov na nivoju kmetije