Osnovni podatki o projektu

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

Celotna vrednost projekta: 248.548,70 EUR

Trajanje projekta: 15.11.2019 do 14.11.2022

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, marija.klopcic@uni-bf.si, 01 3203 855

Podatki o financiranju:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

Spletna stran Evropske komisije

Program razvoja podeželja – PRP

Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.